Gajdy.sk - Cech slovenských gajdošov

Tlačiť
PDF

 

POZVÁNKA


Milí Gajdoši a Gajdošky,


V dňoch 06.7.2018 - 08.07.2018 sa v rámci Podpolianskych Folklórnych Slávností bude organizovať Gajdošský Dvor. Na túto bohumilú prezentáciu gajdošskej kultúry sa podujal prvý cechmajster cechu gajdošského Ľubomír Tatarka , zvaný tiež ,,Čalamacha´´, ktorú aj organizačne zabezpečuje. Toto sprievodné podujatie, ktoré potrvá počas priebehu folklórnych slávností je zároveň oficiálnym podujatím CSG, na ktoré Vás všetkých srdečne pozývame, vrátane rodinných príslušníkov.
Na dvore sa môžete prezentovať ako účinkujúci i ako diváci, počas celého priebehu festivalu. Záujemcovia nech sa prosím prihlásia na moju emailovú adresu – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť. , prípadne telefonicky na čísle 0915 433 579. Prihláška samozrejme nie je podmienkou, je len pomôckou pre organizátora.
Môžete sa tu zdržať deň, dva alebo len niekoľko hodín, tak aby sme toto podujatie dôstojne reprezentovali.
Ešte raz Vás všetkých gajdošov srdečne pozývam a teším sa na Vašu početnú účasť.

Gajdossky dvor Detva

UPOZORNENIE!
Ubytovanie ani stravovanie nie je zabezpečené. Taktiež sa nepočíta s úhradou
cestovných nákladov. Žiaľ na takéto náklady CSG finančné prostriedky
nedokáže zabezpečiť.

Ešte jedna informácia – dlho očakávané CD - GAJDOBRODENIE - bude na tomto
podujatí k dispozícií v dostatočnom množstve, pre tých ktorí sa doteraz
k tomuto nosiču nedostali.Milí gajdoši, gajdošky i ostatná folklorna chasa. V týchto posledných marcových dňoch sa dožíva krásneho životného jubilea, sviežej 60-ky, prvý cechmajster CSG, Ľubomír Tatarka.

Nuž dovoľ Čalamacha, aby sme ti touto cestou v mene všetkých členov cechu gajdošského, majstrov, tovarišov i učňov poblahoželali k týmto Tvojím  krásnym  narodeninám,  predovšetkým veľa zdravia, šťastia a pohody v kruhu svojích najbližších. A v neposlednom rade hlavne veľa chuti do práce v prospech Slovenského gajdošského hnutia, ktorému si do týchto časov  zo svojho života  toľko obetoval . .

S úctou Tvoji gajdoši.53. FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI POD POĽANOU DETVA

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE

Instrumentum Excellens - FSP Detva 2018

   GAJDY, GAJDICE, STRUNOVÉ NÁSTROJE

Súťaž výrobcov slovenských ľudových hudobných nástrojov

na FSP Detva 2018 - III. cyklus

V zmysle schválenej koncepcie Folklórnych slávností pod Poľanou Detva sa v dňoch 6.- 7. júla 2018 predstavia výrobcovia gájd, gajdíc a tradičných strunových nástrojov (zlobcoky, oktávky, malý stolový cimbal, citara, ninera…).

Súťaž je vyhlásená v Slovenskej republike prostredníctvom okresných a regionálnych osvetových stredísk, médií, odborných periodík a oznámením priamo výrobcom.

Termíny, postup : do 15.mája 2018 zašlú výrobcovia na poštovú adresu :

Igor Gašpar

Stredoslovenské osvetové stredisko

Dolná 35

974 01 Banská Bystrica

alebo elektronicky na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť. v kópii na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť.

záväznú prihlášku vlastných nástrojov so stručným  popisom výroby a materiálu, vyhotovených v rokoch 2012 - 2018. Do súťaže je možno prihlásiť viac nástrojov (pre každý vyplňte samostatnú prihlášku - v prílohe - v prípade potreby prekopírujte).

SÚŤAŽ - HODNOTENIE NÁSTROJOV odbornou porotou sa uskutoční v piatok 6. júla 2018 od 9.00 - 15.00 h v DK AS Detva - každý výrobca si ich predstaví osobne. Prioritná bude zvuková hodnota a zachovanie tradičných výrobných postupov, výtvarná úroveň. Na nástrojoch - podľa možnosti a Vašich zvyklostí - by mohol byť uvedený rok výroby, iniciály, resp. znak výrobcu.

Do 15. júna 2018 dostanú prihlásení výrobcovia pozvánku na podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. - 7. júla 2018. Pobyt hradí organizátor. Harmonogram a podrobnosti pobytu zašleme súbežne.

Najlepším výrobcom bude udelená cena - certifikát :

Instrumentum Excellens - FSP Detva 2018.

TVORIVÁ DIELŇA výrobcov (6.-7.7.2018 - podľa rozpisu) vytvorí priestor na výmenu skúseností. Výrobcovia, okrem prihlásených nástrojov prinesú aj ďalšie, napr. nedokončené, s príslušným materiálom a budú prezentovať vlastné výrobné postupy. Hodnotenie a tvorivá dielňa budú prebiehať súbežne. Organizátor vyhotoví foto a videodokumentáciu. Na tvorivú dielňu môžu prísť aj mladí ľudia - výrobcovia začiatočníci a záujemcovia o výrobu, ktorí budú mať možnosť praktických ukážok a konzultácií o výrobe.

Rozhovory o ľudových nástrojoch - komorný scénický program v rámci FSP Detva v sobotu 7.7. 2018 od 10.00 h v Dome kultúry AS Detva s výrobcami a interpretmi, so slávnostným odovzdaním certifikátu Instrumentum Excellens FSP 2018 najlepším výrobcom.

Do tohoto programu sú pozvaní všetci zúčastnení výrobcovia.

FSP Detva podľa finančných možností vytvoria podmienky na odkúpenie niektorých najlepších nástrojov pre Podpolianske múzeum v Detve.

Projekt Instrumentum Excellens chce taktiež napomôcť pri prieskume súčasného výskytu uvedených ľudových hudobných nástrojov, ich výrobcov a interpretov na Slovensku, druhov, techník výroby, interpretácie. Je našou snahou zaktivizovať všetky regióny Slovenska a pritiahnuť výrobcov k účasti na tomto podujatí a ich propagácie.

Prosíme preto najmä osvetové strediská v SR, aby nám poskytli včasné a konkrétne informácie o výrobcoch vo Vašich regiónoch a informovali svojich výrobcov

o tejto vyhlásenej súťaži.

 Hlavný vyhlasovateľ a garant: FSP Detva

Spoluorganizátori:

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Dom Matice slovenskej Banská Bystrica

Bližšie informácie poskytnú pripravovatelia.

Mgr. Igor Gašpar, PhD.:   048/4125206, 0905926163, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť.

Mgr. Rudolf Veselovský: 048/4193465, 0907800316, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť.

Príloha: prihláška do súťaže. 

Tlačiť
PDF

Cech slovenských gajdošov

Vitajte na stránkach Cechu slovenských gajdošov.

 Priatelia!

Podarilo sa nám prekľučkovať, preskackať, alebo sa len tak pretiahnúť cez tristošesťdesiat päť dni minulého roka 2015!  Významný rok s pohľadu môjho. Opäť som zaznamenal vysoký záujem o gajdy so ztrany organizátorov, festivalov a práca ktorú robia istý ľudia svedomite a pre dobro veci sa neraz vyplaví na povrch v podobe výbornej hry, výbornej interpretácie piesne, vynikajúceho nástroja, ktoré pribúdajú a niekedy aj zodpovedne sa obliekajúcich solistov, ktorých kroj zapadá do oblasti prezentovanej hudby, pesničky. Je to všetko na očiach pozorného diváka a aj po dlhšej dobe od podujatia sa nájdu ľudia, ktorí mi povedia o slabôstkach vo výkone skupiny, jednotlivca hrajúceho aj na gajdach.  Vtedy si uvedomujem, že by malo prísť k rozhodnutiu, aby sme sa viac krát stretli a porozprávali sa o problémoch, ktoré Vás kvária pri prezentáciách gájd a kultúry prislúchajúcej.
V starom roku sme na začiatok mohli počuť so všetkých medií hru aj vianočné hry, aj zvyky ktoré sú krásne vtedy, keď sa medzi betlehemcami aj gajdoško mihne, alebo je tam ako kmeňový člen.  Betlehemci majú mocnosť od začiatku adventu do konca troch kráľov, vyšľachtiť svoju hru ozaj brilantne a chodením po spievaniach sa vyhrať, popri tom aj dodržiavať tradíciu sviatkov narodenia krista.
Aj fašiangy sú dlhý sviatok, kde všade má gajdoš priestor a môže hrať. Malá Lehota dopadla po novom, teda viacmenej tak ako hu chcel mať starosta obce a mala teda aj zástancov aj kritikov. Ale ročník obec zvládla aj kôli vynikajúcemu ubytovaniu a pohosteniu bravúrne a mňa uchvátil s vystúpenia krásny, spontánny obraz príchodu gajdoša, Bernarda Garaja staršieho, ktorý nám ukázal silu ducha a nestora, odkazu gajdošského a kvárený chorobami veku sa rozgajdovau a so slzami v očiach jeho aj doprovodu, syna Berca a Betky Čadeckej sa predviedol vo svojom čarovnom svete gajdošskom. Nádhera. Potom, po veľkej noci sa už začínajú ozývať stretnutia a prvé vystúpenia po krajine a príchodom leta sa rostŕha vrece festivalov, kde som zhliadou nejedno vystúpenie a teším sa s rastúceho množstva talentovaných gajdošov. Trocha postrádam všímanie si tradičných pastierskych sviatkov valaských, pastieri využívali a tradične slávili viacej sviatkov leta, kde mali gajdy prioritné zastúpenie a keď trebárs chcem vidieť a zažiť miešačku, alebo rozsad oviec, musím vycestovať do pohraničných obcí na poľskú stranu a tam to robia s tou najväčšou pompou a úctou k tradícii.
Priatelia, vchádzame do jubilejného roka, kedy sa dožíva cech slovenských gajdošov dvadsať rokov a to je vek dospelosti aj pre junáka!  Vieme všetci chlapi, že po prekročení dvadsiatky sa junáčik mení na chlapa činu a ustálených rozhodnutí.  Tak si aj ja predstavujem, že bude cech pracovať. Reprezentatívne a v súčinnosti s ostatnými skupinami zaujímajúcimi sa medzi iným aj tradičnou kultúrou, s etnokatedrami, so SĽUKom, Lúčnicou a ďalšími skupinami a súbormi, aby tvoril akéhosi poradcu a otca myšlienky. Je dobre sa poradiť, ja vždy konzultujem všetko možné s podobne sa zameranými ľuďmi a odborníkmi a nechcem strácať čas vymýšlaním dávno vymysleného. Budem rád, keď sa k tomuto všetkému toho roku viac krát posadíme a určíme smerovanie.
Komunikácia nesmie viaznúť a hlavne zápal pre vec a pomoc nesmie ochabovať. Výchovou mladých a mladších, mali by sme dokázať životaschopnosť slovenského gajdošského hnutia a mladí by mali vyhľadávať starších gajdošov a osvojovať si regule, ktoré boli prebrané od staršých a už nežijúcich gajdošov.
Na sklonku roka, druhýho decembra sa podarila našim členom cechu Milanovi Ruskovi a Ďurovi Hamarovi historická vec, kedy boli gajdy a gajdošská tradícia prijatá do celosvetovýho nehmotnýho kultúrnyho dedičstva ľudu UNESCO a teraz si predstavujem, že podaním rúk týmto všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na príprave, aby sme všetci čo sa nás to týka spoločne pracovali na slušnej tejto prezentácii. Máme čo robiť a čas ukáže, ako sa popasujeme s ďalšou prácou zviditeľnenia Slovenska aj cez gajdy a gajdošskú tradíciu slovenskú.
Čaká sa to od nás všetkých a tak sa teším na spoluprácu a na spoločné rozjímania ako a kde poženieme tento vozík bohatstva prostého  ľudu slovenskýho.
 
Nech sa Vám v živote darí a v muzike tiež.!!!

 

Ľubo Tatarka.


Srdečný pozdrav gajdošom do vianočného víru!

Pozdravujem Vás milí moji gajdošský priatelia a ostatný prijaznivci  možno aj neprajníci.  Dovoľte aby som Vám zaprial, hoci už po večeri a aj po polnočnej dobrú náladu počas celých sviatkov vianočných a Štefana, ale aj starého a nového roku, ktorý s nádejou očakávame. Do toho vskutku nového roku Vám prajem milších susedov, susedky aj zamestnavateľov, úžasnejších priateľov a priateľky, poslušnejšie, zdravšie detiská, no vlastne, aby ste veľmi nenarážali na realitu života a triafali len tie príjemnejšie momenty života. Zdá sa, že k tomu budete potrebovať aj nejaké nemalé množstvo šťastia a hlavne zdravia, ktoré si patrične strážte a utužujte.

K tomu všetkému - ku cieľom muzikanským, ku kilometrom neľahkým, prejdeným za prezentáciou našej piesne a hry, za tancom a zážitkami veľa šťastia Vám vinšujem, aby ste sa zo všade vracali s pocitom dobre vykonanej práce a verte, že podľa seba viem, že je to príjemné doznievanie pocitov dobrej reprezentácie a tak verím, že poctivou premyslenou prácou a cvičením sa Vaša hra vylepší a stále sa budeme stretávať s úsmevom a bez zbytočných emócií.
Prosím všetkých zainteresovaných ctených majstrov cechu gajdošov slovenských, tovarišov cechu a aj pracovitých učňov, aby sa snažili navštevovať akcie venované gajdám a gajdošským akciám, aj keď nie sú priamo pozvaní, lebo podľa seba viem aké je dôležité kontaktovať sa s gajdošmi, či už s domova, alebo zo sveta, z iných regionov, lebo aj to mi je známe, že aj gajdošom z cudziny je milé a vzácne zoznámiť sa so svojimi kolegami od nás! Neraz mi rozprávali a neraz sme to preberali, že aktivita u nás je akosi utlmená a že by sa patrilo aj na gajdošských fašangoch vo väčšom počte stretnúť sa na cechovej schôdzi, ktorá sa bude a vždy sa aj poriadala pre členov cechu. Viem, že je to dosť náročné na čas a financie za cestu, ale ak sa dáte dokopy a zložíte sa na cestu, dáte najavo, že Vám na cechu záleží a po zapísaní gajdičiek do zoznamu celosvetového nehmotného kultúrneho dedictva je aj tak trochu spoločenská povinnosť prísť a slušne sa pripraviť na pripravovanú schôdzu.  Nemôžeme donekonečna ignorovať tieto sťaby povinnosti, lebo zisťujem, že takýmto prístupom, nezáujmom o dianie v cechu sa mladí ľudia veľmi rychlo prispôsobujú a svoju absenciu odôvodňujú, že tam ani majstri nechodia, tak prečo by sa mali oni unúvať, keď tak neurobia Tí čo sú a mali by byť príkladom. Viem to dobre a teší ma to, že sme už v hodnom počte, že sa rozrastáme, vďaka Jurajovi Hamarovi a Milanovi Ruskovi ( prepáčte mi ak som dal zlé poradie dôležitosti), sme sa dostali do skutočne celého sveta a to vyžaduje aj reprezentovať minimálne na takej úrovni ako to bez problémov robí trebars Lukáš Lacko, Mišo Machava, Betka Čadecká, ktorá sa úplne zahryzla do organizovania a propagácií gájd na Slovensku aj vo svete, teda by sme mali viacerí napodobniť spomenutých a nenápadne sa snažiť napodobiť aj kolegu Jura Dufeka, ktorý robí gajdovaniu na Slovensku neuveriteľne dobrú službu. Všetkým!   Aj pre mňa v skorej mladosti bolo úplne normálne zúčastňovať sa Strakoníc aj bez pozvania, lebo ako gajdoš som sa mohol práve tam stretnúť s gajdošmi a výrobcami z celého sveta, vymeniť si skusenosti, ale aj presvedčiť pozorovateľov o možnosti pozvania na ďalšie festivaly zamerané na gajdošskú hru. Neberte prosim moje riadky ako dáke poučania, len si myslím, že moje dlhoročné skúsenosti sa oplatí premyslieť, ak chcete, aby Vás tento gajdošský svet akceptoval. Všetko, čo som chcel, som určite do tohoto článočku nenapísal, lebo som sa spontánne rozhodol napísať práve po polnoci, Vianočnej noci prvého sviatku, aby to tak trochu slávnostne vyznelo.
Milí moji priatelia, ešte raz si dovolím poďakovať za znamenitú reprezentáciu počas roku 2015 a nastolenú cestu prosím udržať aj v nastávajúcom roku 2016!!!   Je to už tak, numero sa nám za týždeň zmení a my sa môžeme začať sústreďovať na rok, vinšovačku v tomto novom roku a na fašiangy do hornej Nitry....!
Veľa zdravia a šťastia do práce a do hudby, spevu a tanca!
 
Ľubo Tatarka.

  

Novoročný pozdrav prvého cechmajstra pre rok 2014:

Vážení priatelia.

Ani sme sa nenazdali a vkúrili sme do 14-teho roku v tomto miléniu. Je to rok, kedy si zase budeme pripomínať výročia našich predkov aj vzorov a oslavovať dožité jubileá našich súčastníkov , priateľov aj rodinných príslušníkov.  Vždy je to aj príležitosť  vziať si nástroj do rúk, pohladiť, utrieť od prachu a pohrať piesne, ktoré hrávali naši starí dobrí priatelia a známi , aj neznámi....

Je to tak.  Čaká nás práca pokiaľ možno v kolektíve, na prezentácii gájd po Slovensku ale aj vo svete. Prijatím gájd a tradícií okolo tohoto čertovského nástroja nás čaká práca neľahká.  Už cítime viacerí, že sa stupňuje záujem o problematiku  tohoto nástroja a to je veľmi dobre. Obsadzovanie po podujatiach sa zvýšila neúmerne a začína sa medzi ľuďmi šíriť chýr výskytu gájd aj u Nás na Slovensku. Ono si ľudia pri spoločných stretnutiach povedia všeličo a tak aj gajdy sa dostávajú do povedomia hlavne ústnym podaním, podporovaná rôznymi plagátikmi a propagáciou na podujatiach celoslovenského významu. Je len na nás, ako sa postavíme k popularizácii nástrojov a kto ako priloží ruku k dielu a kvalitou prejavu, hry a vystupovania na verejnosti presvedčí ľudí okolo kultúry, že je správny krok pozývať gajdošov na kultúrne podujatia, ale aj na prednášky a besedy.  Viem a neraz sa aj zúčastňujem podujatí v cudzine a vidím ako sme spoločne zabodovali v Čechách, Poľsku, na Morave, ale aj v Západnej Európe. Využijem aj toto miesto na poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste sa postarali o vystúpenia a celkovo o to, že gajdy znejú vo Východnej, Myjave, Detve, Heľpe, Košiciach, Tatrách aj v Hrušove, kde sa naše dievky postarali o kvalitnú prípravu dvora gajdošského a ozaj mi viac ľudí povedalo, ako spokojne odchádzali z dvora obohatení o nové poznatky, s rozšíreným obzorom vedomostí.  Milé a usmievavé devuchy okolo mojej Betky, veľká poklona a viera v prípravu ešte kvalitnejšieho ročníka, ktorí nám postaví fundamenti tradícii na veľa rokov.

Hrajte a snažte sa prezentovať ako slušní, vzdelaní pokračovatelia tradícií u nás, na Slovensku. Vytvárajte si hracie príležitosti a tešte sa zo života a mladosti. Je pomerne krátka, tak do toho!

Ľubo Tatarka

  

Novoročný pozdrav prvého cechmajstra pre rok 2013:

 

Milí moji priatelia , gajdoši aj všetci obdivovatelia gajdošskej muziky.

Zase sme o rôčik starší všetci, nielen ja a ani sa mi veriť nechce že tak rýchlo sa dočká človek päťdesiatpäťky. Ale teším sa z dvoch minuloročných znovunarodení a to sa mi tiež ani veriť nechce.
Zamýšľam sa dennodenne nad ďaľším spoluúčinkovaním a prácou v cechu, ale aj mimo neho. Začnem teda tým , čo ma tak veľmi škrie a porovnávajúc z druhými príkladmi z cudziny sledujem, že vážne zaostávame vo všeobecnosti v kvalite hry a v kvalite celkového prejavu. Jeden z vážnych nedostatkov je nedostatok novej krvi do gajdošských radov a tam vidím hlavný nedostatok. Sám sa o mladých záujemcov obzerám, ale v mojom okolí žiadna ZUŠka nechce na úrovni spolupracovať a to mám jednu z dlhou tradíciou ľa, cez záhradu. V Brusne je vychytená druhá hudobná škola a tiež nik nie a nie sa zaujímať o náš čarovný nástroj. Je proste nutné aby sme všetci bez výnimky robili gajdám len tú najšlachetnejšiu reklamu a nie opačne. Viem a počúvam z nevôľou komentáre na správanie sa gajdošov v minulosti, ale žiaľ aj teraz. Roky pribúdajú aj Vám a tak verím, že pripravujúc sa na rodičovskie povinnosti sa čoskoro dostanete aj v tomto obore do formy. Presnosť a slušnosť je výsada nielen kráľov, ale aj nás gajdošov by mala byť.
Obdivujem všetkých a ďakujem obetavým organizátorom vlaňajších gajdošských podujatí a festivalov za prípravu reprezentačných podujatí väčšinou zo zahraničnou účasťou a teda aj o to náročnejšou prípravou. Ďakujem všetkým, ktorí svojou troškou do mlynka pomohli v zahraničí dať do povedomia náš cech a snahu o pobavenie dnes už vyspelého publika všade na okolo. Myslím hlavne na STRAKONICE 2012, kde sme po rokoch dostali priestor a ktorí sme si podržali zo cťou a dostalo sa mi do uší od ozajstných odborníkov, že sme, ste prekvapili svojími výkonmi a hrou. Mal by som aj výhrady, ale tie si neodpustím na mieste na to určenom.
Chcel by som medzi iným poďakovať menovite za svoju snahu Jurovi Dufekovi za výrobu ozaj znamenitých nástrojov nad ktorou spoľahlivosťou žasnú ľudia ďaľeko za našimi pomyselnými hranicami a aj hra jeho je obdivuhodná a uznávaná.
Ďakujem organizátorom festivalov naších tradičných, Marte Tisovskej, srdiečku neúnavnému, pri príprave Fašangov a Mirovi Žabenskému za Gajdovačku v Polhore, umne zoradený festival na ktorý sa tešia všetci pozvaní aj nepozvaní hostia.
Ďalej spomeniem Bernarda Garaja a Drahoša Daloša a ďakujem im za pomoc a prípravu fašangov v Lehote. Na záver mojich poklon sa hlboko skláňam pred dievčencami,:  Betke Čadeckej, Dominike Kevickej, Nike Lebocovej, Katke Piatnicovej za skutočne zaujímavo pripravený dvor v Hrušove a bez pomoci sa vysporiadali z davmi pozorných záujemcov, návštevníkov Hontianskej Parády. Aj to bola naskutku dobrá akcia na spropagovanie našich snáh. V neposlednom rade ďakujem stopercentnému adminkovi Dušanovi Kevickému, ktorý sa aj napriek problémom v robote aj v rodine vždy pružne postaví a zariadi veci dohodnutie a rozrobenie.   Betke, ďakujem aj za všetkú, celoročnú snahu pripravuvať a koordinovať stretnutia a sústredenia, len by to chcelo aj spracovávať poznatky a skúsenosti na stránke, kde sa nič nemení a mnou požadované zážitky z leta gajdošského tam nedal nik!  Neverím, že všetci chodíte kosiť hrabať sená, chovať rano aj večer dobytok do maštale a každú sobotu kydať hnoj na voz a vyvážať zimou na pole! Nerád počúvam od kufrikárov, že "nemám čas", veď do ústredného kúrenia sa nechystá drevo v hore za veľkomestom. Snaha niečo urobiť naviac nám ešte chýba a to je sebakontrolou ľahko zistiteľná skutočnosť. Veď by  nás mala hudba len a len Tešiť a úsmev a pesnička by nám nemala miznúť z pier. Robíme , myslím si muziku pre vlastné potešenie a pre potechu počúvajúcich a pozerajúcich sa divákov. Preto je ozaj pôžitok vidieť bezchybne odetých gajdošov na scéne, ale aj mimo nej v nefalšovaných hábach našich starých otcov!!!

Vchádzame do trinástyho roka dvadsiatyhoprvýho storočia a dúfam, priam verím, že budúci rodičia, čo čochvíľa jeden za druhým budete sa zaradíte do spoločnosti dospelákov, čo vytiahnu zástavu cechu aj národa vysoko do oblakov, aby nám ozaj ten svet závidel aký junáci a devy u nás kultúrne vyrastajú a tešia sa zo zdravej kypriacej mladosti, spevom a hrou si spestrujú volnie chvíle a tešia seba a svoje okolie.

 

Ďakujem všetkým a teším sa na spoluprácu:

I. cechmajster Ľubo Tatarka.

  

Milý a svetom ošľahaný bratia gajdoši.

Dúfam , že sa statočne a z úctou pripravujete na sviatky vianočnie a že sa najdu jednotlivci alebo skupinky, čo prejdu po spievaní svojou obcou alebo navštívia priateľov , rodinu a možno aj svoje vzory, ak dáke máte.  Vždy sa mi to osvedčilo, lebo som si uctil blízkych a popri tom som sa znamenite rozohral.
Vianoce, Vám všetkým bez výnimky , prajem aby ste prežili v tichosti, božskej svätosti a veselosti z narodenia krista. Nech Vás pán uchová od chorôb, závisti, závislosti, potupy, nešťastí a všemožných nepríjemností. Betlemske svetlo nech Vám jasne svieti!!!
Minulý týždeň sme sa po dohode zo starostkou Malej lehoty Pani Martou Tisovskou, stretli v Jedlových Kostolanoch  v peknom prostredí jedálni obecného úradu na schôdzke kde sme aj keď neskoršie ale predsa rozdebatovali problémy, ktoré sprevádzajú roky "GF" a ktoré treba bezodkladne riešiť a ktoré by nás všetkých mali zaujímať ak chceme aby tento festival vekom asi najstarší tradíciu utužoval a aby sa jeho kvalita dvíhala stále vyššie. Tieto dedinky už navštívilo za tých dvadsať päť rokov veľa významných hostí z celej Europy a isto sa zmienili medzi svojími o kvalite nášho festivalu. Väčšinou som mal možnosť zvítať sa vlastne zo svetobežníkmi, ktorí sa pohybujú po celom svete a vedia s prehľadom porovnávať a teda aj zaradíť náš malý festivalček do pomyselného rebríčka. Je nutné aby sme všetci svojim záujmom pomohli pani Tisovskej uľahčiť prípravu a to aj tým , že sa včas informujeme o svojom účinkovaní-neúčinkovaní a svojou účasťou obohatili fašiangovú gajdovačku. Rôčky nám všetkým pribúdajú a tak si myslím , že by sa mohli aj viacerí mladí gajdoši zapájať do príprav týchto.  Schôdze sa zúčastnili dvaja pracovníci Pohronského Osvetového strediska a ích riaditeľka, ktorá sa z nepredstieraným záujmom informovala o všetkom možnom a verím že jej poznatky povedú k lepšiemu. Ďalej prišiel Drahoš Daloš ktorý sa nám dal presvedčiť, že potiahne svoju káru ďaľej a že dramaturgicky prispie aj v tomto a aj v ďalších ročníkoch. Jeho skúsenosti s ďaľšou prisediacou a našim srdcom jedinečným s Martuškou Tisovskou  sú neodškriepiteľné a verím , že aj po organizačnom odchode Bernarda Garaja sa bude pracovať z úsmevom a pre dobrú vec. Ďalší prisediaci okrem mňa bol domáci starosta Jedľových Kostolian Dušan Kazimír  ktorý sa tiež postavil k festivalu z veľkým nádychom a okrem perfektného ubytovania sa podujal aj organizačne pomôcť pri príprave.S tymito ľudmi sme sa zamysleli nad poriadaním ďaľších ročníkov aby sme zvýšili návštevnosť a pohodlie divákom a fašangovníkom. Tento ročník vlastne zaknihuje viacej zmien.
26. ročník GF  sa začne v sobotu  o 16.00hod v M. Lehote a o 18.00hod. v Jedlových Kostolanoch.
Týmto dvom koncertom bude predchádzať schôdza Cechu, ktorá sa začne presne o desiatej hodine predpoludním  v Obecnom úrade v Jed. Kostoľanoch. Týmto sme zrušili zbytočné presúvanie sa po doline a vlastne aj vďaka neúčasti a sprostej výhovorke starostky Veľkej Lehoty sme zareagovali takto, dúfam sme tým nikoho neurazili a nemienime to ani nijako meniť.  Veľká Lehota niekoľko rokov nie práve šťastným spôsobom zneužívala festival a hlavne finančne sa nepodieľala na organizácii. Vyvrcholilo to tým , že keď bola starostka vyzvaná aby sa aj finančne podieľala na zdarnom priebehu, tak odmietla veškerú spoluprácu. Toto som si vypočul z úst pani tisovskej už neraz a stotožňujem sa z jej názorom ako aj z názorom môjho predchodcu Bernarda Garaja ktorý tam ani vystupovať z týchto dôvodov nechodil. Ja na svoju obranu podotýkam, že som nie s týchto dedín a nie su mi známe ích problémy , len môžem niečo zo skúseností tušiť , tak som neraz na Veľkej hral , zato , že je fašang a nie z dákych skrytých sympatií k starostke obce.
V Nedeľu sa uskutočnia slávnostné svätie omše v obidvoch obciach kde sa určia účinkujúci v sobotu večer po dohode s vedúcimi oboch úderok kto kde zahrá. Dobre by bolo aby ste sa zaujímali o tieto skutočnosti aby ste boli v obraze.
Verím , že tieto zmeny Vám spríjemnia pobyt a budete menej uštvaný ako po minulie roky. Viem , ako Ťažko je takéto niečo dať do kopy , tak Vás všetkých prosím o disciplínu a hlavne rozumným požieraním si isto nenarobíme negatívnu reklamu a ľudí presvedčíme že sme rozumný a civilizovaný ľudia.
Poprosím Vás na záver aby ste mne alebo Drahošovi Dalošovi potvrdili čím skôr účasť , najlepšie ešte v tomto roku a najlepšie do Vianoc!!! Budeme podľa toho zadeľovať gajdošov do programov v oboch obciach. Budeme po vzájomnej dohode redukovať množstvo gajdošov na vystúpeniach. predstavujem si , že každý gajdoš si považuje za česť, navštíviť festival a svojou hrou a vtipom zabaviť dedinčanov a návštevníkov festivalu. Vždy sme to tak robili, aj keď nás bolo ešte gajdošov pomenej a držali sme fašang na dedine až do utorkovej polnoci. Tak sa to patrí a na tejto doline zvlášť.Ďakujem za skoré vybavenie požadovaných drobností.
Z hukotom sa lúči Váš  Čalamacha I. skorovyliečený.
P:S: Ak som niečo pozabudou, tak moje T:č. je 0905356659, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť. ,
Drahoš Daloš: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete JavaScript, ak ju chcete vidieť.

 


 

Nesmierne nás teší, že po dlhšom čase sa nám podarilo vytvoriť nové stránky www.gajdy.sk. Ide o prezentáciu gajdošského občianskeho združenia Cech slovenských gajdošov.  Cech slovenských gajdošov vznikol v roku 1996. Jeho členmi sú priaznivci a zanietenci gajdošskej tradície na Slovensku.  V súčasnosti počet gajdošov a členov Cechu slovenských gajdošov presahuje číslo päťdesiat a veková kategória má širokú škálu.  Cech slovenských gajdošov má samostatné regule, insígnie a cechovú izbu, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Oravskej Polhore. Hlavným cieľom cechu je udržiavať, dokumentovať, propagovať a rozvíjať gajdošskú tradíciu, ako aj pomáhať  napredovať mladým gajdošom na Slovensku.


 

Novoročný príhovor Ľ. Tatarku

Velevážení majstri, pracovití a učenliví tovariši a učni cechu nášho gajdošského.

Prekročili sme dnes v noci cez prah roku nového, roku 2012. Prekrásna noc veští že, keď sa posnažíme ako ona, tak sa bude pre nás vyvíjať k všeobecnej spokojnosti a úcte. Nový rok je vždy čas na zamyslenie sa, čo nás čaká neminie. Verím, že sa nestane nič nepríjemné a budeme sa stretať len na stretnutiach milých a príjemných, s úsmevom a novými nápadmi, ktoré budeme radi uvádzať do života a poučiac sa rokmi minulími sa presvedčíme o nutnosti popracovať na všetkom, na čom treba a vypomôcť na akciách na, ktoré sme sa chodili iba nezainteresovane zúčastniť.

Prajem všetkým gajdošom, aby sa v plnej sile a zdraví ujali práce v roku novom a aby sa im darilo tak v súkromnom ako aj v gajdošskom živote. Nazdravia!!!

I. cechmajster Ľubo Tatarka.

 


 

Príhovor novozvoleného Prvého cechmajstra:

Vážení cechmajstri, majstri, tovariši, učni a všetci priaznivci hudby gajdošskej a ľudia.

Prijmite odo mňa týchto pár riadkov ako moje úvodné slovo k funkcii, ktorú som prebral po mojom priateľovi Bercovi Garajovi 2.3.2011 v sobotu na schôdzi Cechu slovenských gajdošov vo Veľkej lehote.

Bolo to predo mnou dobre utajené, tak som sa to skutočne dozvedel ako posledný, čo ma prekvapilo o to viac, že som toto povýšenie nečakal asi ani vo sne pod vplyvom barbiturátov. Ale stalo sa, zvolila sa nová rada cechu a my môžeme plniť svoje predstavy a predsavzatia. Od toho momentu mám more nápadov, starších, ale aj celkom nových, ktoré by som chcel rozumne predebatovať a čím skôr začať realizovať za pomoci aktívnej Vás - majstrov, tovarišov aj učňov.

Chcel by som, aby sme sa viacej stretávali a tým spoznávali, aby sme reprezentovali na úrovni a hlavne zodpovedne a rutinovane predstavovali ten ktorý nástroj, tú alebo tú dolinu, aby sme sa vzdelávali, aby sme nemiešali oblasti medzi sebou a tak vystavovali potencionálnych záujemcov rôznym pochybnostiam o pôvode našich produkcií. Hra by mala byť už vyzretejšia a suverénnejšia, aby sa mi nestávalo, že som pozeral vystúpenie dákeho menej známeho súboru, alebo aj špičkového sólistu ktorý sa nevie vymotať z falošných, nerytmických tónov z neladiaceho nástroja. Sme partia dlhodobo sa znášajúca a veselá, až na malé výnimky si neberieme tzv. kšefty a nenadbiehame s tovarom tzv. zákazníkom, ako to neraz urobili napríklad výrobcovia fujár a píšťaliek, kde atmosféra na stretnutiach niekedy hustla do neuverenia! Máme všetci dosť možností sa ukázať na dnes dosť husto posiatych festivaloch a slávnostiach, kde sa očakáva kvalitný výkon gajdoša sólistu ako aj inštrumentalistu v kolektíve.

Verím, že sa dohodneme včas na spoločných stretnutiach cechu, aby sa už nestávalo, že sa stretneme vždy Tí istý ľudia a ostatní tradične odídu po vystúpení preč a bez slova sa vyparia z chotára, ako by išli do rána pretrhnúť grunt. Mám predstavy, číre a podľa istých vzorov, by som chcel stmeliť náš kolektív tak, aby sme mohli vycestovať aj vo väčšom počte na podujatia ako sú Rožnovské slávnosti, Gajdy fest, Strakonice a či Heľpa, Detva, Východná alebo Ľupčianske "Ozveny hradných múrov".

Každé stretnutie podľa mňa utuží kolektív a neveriacich Tomášov presvedčí o potrebe skvalitňovať svoju hru a nekopírovať kamarátov, ale si vytvoriť svoj štýl, ktorý si bude každý gajdoš zlepšovať a skvalitňovať. Moje predstavy budem konzultovať vždy s cechom a iba z cechu vinde rozhodnutie postupu alebo ďalšej aktivity. Verím, že doterajšia spolupráca s Jurajom Dufekom, Milanom Ruskom, Ivanom Matisom a majstrov na slovo vziatých sa bude ešte viac rozvíjať a pomôže dobrej veci.

Všetko by som chcel uzavrieť prosbou, aby sme svojou pracovitosťou, zápalom pre vec, dôležitou disciplínou, entuziazmom a húževnatosťou pomohli dobrej veci a verte mi, že chýr o dobrej práci skoro rozletí sa svetom a bude príkladom aj stagnujúcemu Česko-Moravskému spolku gajdošov a dudákov, že pracovať na tomto poli sa oplatí a človek sa tým presvedčí o svojej užitočnosti a oblaží ho nakoniec pocit dobre a účelne vykonanej práce.

Ďakujem vopred za spoluprácu.

Ľubomír Tatarka

Slovenská Ľupča

Zaujímavosti

Festival Detva
GAJDY A ICH KULTÚRA NA SLOVENSKU
Program z cyklu hudobné dedičstvo. 

Viac informácií tu.


Páni času vydali CD s gajdošskou hudbou!
Viac sa dočítate tu.

CD obal maly


Nehaňte ľud môj je pravidelná relácia TV SME, venovaná rôznym podobám slovenského folklóru. Nový diel vychádza každý druhý týždeň.

 


1. Diel

Ľubomír Tatarka -Čalamacha
Prasačinky a gajdy


2. Diel

Marián Plavec
Nahradí fujara milenku?


3. Diel

Juraj Dufek

4. Diel

Anton Vranka

5. Diel

Jozef Luscoň

Televízor nepozerá radšej si zahrá na gajdy


Fašiangy v Príbelciach

Tvrdenie, že gajdošov spočítame na jednej ruke je mylné, iba ak by ruka mala viac ako 50 prstov.


Film Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii (BR) Poľana a Hriňovských lazoch získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v americkom Los Angeles. Ide o festival, ktorý udeľuje cenu za tvorivé diela z celého sveta. Film bude prezentovaný vo filmovom štúdiu Raleigh Studios, Hollywood 10. júla tohto roka. Súčasťou filmu je aj gajdošská scéna na Poľane :) 
https://www.youtube.com/watch?v=eNcKVTicTbE
Bližšie info: http://www.laiffawards.com/june-2016-winners.html
Príspevok poslal Mgr. Michal Machava.


Jak se hrávalo a hraje na dudy na beskydské Hrčavě u Zogatů (2005).

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/405235100041001-gajdosi-a-gajdy/Prosíme, neviete, kto by mohol byť výrobcom týchto starých gájd?

Bližšie info TU

 


Pálenica Borisa Filana

 

Rozhovor s Milanom Ruskom

a Ľubomírom Tatarkom

(Slovenský rozhlas, november 2011)

 

PrihláseniePočítadlo prístupov

TOPlist

Prehlásenie k Ochrane Osobných Údajov

Prehlásenie k ochrane osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z.z.

[ TU ]

Cookies

Používame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Prehliadaním stránok vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Viac informácií [ TU ]